Leden Login

Uw hypotheekspecialist

  • Hypotheken
  • Verzekeringen
  • Overige financiële dienstverlening

Tarief hypotheekadvies voor starters

Vanaf €1495 euro

Tarief hypotheekadvies voor doorstromers

Vanaf €1995 euro

Nederlandse hypotheekschuld neemt weer toe

Nieuws 5 februari 2016

In het tweede kwartaal van 2015 is, voor het eerst sinds ruim twee jaar, de Nederlandse hypotheekschuld weer toegenomen. In deze periode is er voor maar liefst 600 miljoen euro meer aan hypotheek opgenomen, dan er is afgelost. Dat blijkt uit gegevens die het CBS onlangs publiceerde.

De laatste keer dat er meer werd opgenomen aan hypotheken dan dat er werd afgelost was in het laatste kwartaal van 2012. Het hoogtepunt was het laatste kwartaal van 2013, toen werd er 6,6 miljard euro meer afgelost dan opgenomen. In 2014 was de totale Nederlandse hypotheekschuld zelfs gedaald naar €632 miljard. In 2015 is dit bedrag dus weer gegroeid.

Oorzaken van de groeiende hypotheekschuld

Als voornaamste oorzaak van de groeiende hypotheekschuld wordt de aantrekkende woningmarkt genoemd. Zo werden er in het derde kwartaal van 2015 30% meer huizen verkocht dan in dezelfde periode in 2014. Meer verkochte huizen betekent ook meer nieuwe hypotheken. Het aantal nieuwe hypotheekaanvragen steeg met wel 55%. In het derde kwartaal van 2015 is er voor €2,8 miljard aan hypotheken afgesloten door particulieren. Naast de aantrekkende woningmarkt is er nog een tweede oorzaak te noemen, namelijk de verruiming van de schenkingsvrijstelling naar €100.000. Hierdoor konden huiseigenaren vanaf oktober 2013 meer belastingvrij aflossen dan voorheen. Begin 2015 is deze vrijstelling weer teruggebracht naar €52.752. Sindsdien loopt het aantal aflossingen weer terug.